Parteneri

CEED – solicitantul


Fundaţia CEED România a fost infiinţată în anul 2006 cu misiunea de a accelera dezvoltarea întreprinderilor şi de a promova o cultură antreprenorială reală în spaţiul sud-est european, prin acces la know- how-ul si contactele necesare creşterii afacerilor, acces la finanţare şi dezvoltare de noi piete. CEED România face parte dintr-o retea internationala, activă în Bulgaria, Macedonia, Muntenegru, România, Slovenia şi Serbia.

CEED România are o experienţă semnificativă în acordarea de servicii de instruire, consultanţă şi mentorat pentru întreprinzători existenţi şi potenţiali, precum şi pentru managerii şi angajaţii societăţilor comerciale. Gama programelor de formare pe o tematică diversă din domeniul managementului şi antreprenoriatului include: cursuri de scurtă durata, pachete de instruire autorizate de Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor (CNFPA) , pachete de instruire antreprenoriala sub licenta Institutului Beyster Institute (SUA). CEED România a organizat până în prezent peste 115 evenimente de care au beneficiat peste 3960 de persoane, din care 84 de sesiuni de instruire antreprenoriala si in management, cumuland 155 de zile de instruire. Solicitantul este furnizor de formare autorizat de CNFPA pentru 5 pachete de cursuri, inclusiv Managementul intreprinderii şi managementul proiectelor.

O experienţă valoroasă pe care CEED România o pune în slujba atingerii cu succes a obiectivelor proiectului “Întreprinzător în Mileniul Trei” este aceea pe care a dobândit-o prin gestionarea a numeroase proiecte cu finanţare europeană (atât pre-aderare cât şi post-aderare) în calitate de beneficiar sau de partener. CEED a îndeplinit în cadrul acestor proiecte roluri diferite care au inclus activităţi de management de proiect, ativităţi de formare în domenii ca managementul de proiect, managementul organizaţie sau formare de formatori precum şi activităţi de consultamţă si mentorat. În prezent CEED Romania este în măsură să opereze cu un pachet de bune practici dezvoltat şi consolidat în ani de practică în promovarea culturii antreprenoriale în România, pachet pe care îl girează printr-un portofoliu de proiecte la fel de impresionant.

Experienţa pe care CEED o pune la dispoziţia proiectului “Întreprinzător în Mileniul Trei” în discipline ca managementul organizaţiei, managementul proiectelor, formare, consultanţă şi mentorat reprezintă o garanţie a furnizării serviciilor destinate grupului ţintă la nivelul de calitate asteptat şi a realizării cu success a obiectivelor proiectului.

MBM Software - partenerul

Firma MBM Software & Partners a fost înfiinţată în anul 2005 înscriind în obiectul său de activitate dezvoltare şi implementare de aplicaţii şi sisteme informatice, suport tehnic, instruire şi management de proiecte.

În cei 5 ani de activitate MBM Software a reuşit să îşi construiască o imagine respectată deopotrivă de clienţi, parteneri şi concurenţă demonstrând că îsi respectă valorile bazate pe calitate şi profesionalism girate prin implementarea şi menţinerea unui sistem de management al calitatii certificat ISO 9001.

Având în portofoliul său de clienţi importante companii şi instituţii din ţară, MBM Software se definineşte în raport cu clienţii săi ca o companie dinamică şi un partener de încredere în alegerea soluţiilor software dedicate imbunătăţirii managementului resurselor şi infrastructurii TIC. Odată cu evoluţia firmei, numărul şi importanţa partenerilor a crescut oferind continuu oportunităţi de crestere a calităţii serviciilor şi diversităţii problemelor abordate.

În prezent MBM este în măsură să valorifice întreaga experienţă acumulată în această perioadă de activitate intensă transformând-o într-o platformă de bune practici, studii de caz, deprinderi practice şi lecţii învăţate care alimentează toate serviciile pe care s-a angajat să le livreze în cadrul proiectului, reprezentând totodată o garanţie a reuşitei.

MBM Software a pus la punct o gamă proprie de soluţii dedicate managementului de retea, urmaririi şi rezolvării problemelor utilizatorilor, precum şi solutii software pentru managementul organizaţiei (managementul relaţiei cu clientii, gestiunea resurselor, managementul documentelor) astfel încât poate afirma că deţine toate competenţele necesare pentru a dezvolta mediile virtuale pentru sprijinirea antreprenoriatului. Prin numeroasele sesiuni de instruire organizate în cei 5 ani de existenţă a dobândit experienţa de a proiecta şi implementa programe eficiente de fomare în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor. Materialele de curs în format electronic deja dezvoltate şi validate în practică vor fi îmbunătăţite şi adaptate nevoilor proiectului şi vor constitui nucleul bibliotecii virtuale. Va fi de asemenea esenţial instrumentul software Reliable Remote care permite instructorului să urmărească activ suprafaţa de ecran a fiecărui cursant pentru a oferi suport imediat în timpul exerciţiilor.

Prin portofoliul remarcabil cu care se recomandă, prin realizările concrete obţinute prin satisfacerea continuă a cerinţelor clienţilor săi, MBM este în măsură să ofere garanţia unui transfer eficient de cunoştinţe către grupul ţintă contribuind astfel la realizarea obiectivelor proiectului în concordanţă cu idea de proiect.

Pentru noutati si detalii cu privire la evenimentele de formare gratuită şi la meterialele gratuite puse la dispoziţie de proiect vă rugăm să vă autentificaţi cu nume de utilizator şi parolă. Dacă nu aveţi un cont utilizator puteţi să vă creaţi unul acum.