IMM-ul Virtual

Lansaţi Demonstratorul IMM-ul Virtual

Software ca serviciu (în engleză Software as a Service cu acronimul SaaS), este un software care se livrează prin Internet/Intranet. Licenţierea aplicaţiilor software se face fie prin plata unor servicii la cerere fie prin plata unui abonament, fie, în unele cazuri, ca serviciu gratuit.

Două dintre avantajele majore ale acestui mod de vânzare a aplicaţiilor software sunt legate de faptul că firma care optează pentru acest tip de achiziţie nu mai trebuie să investească în infrastructuri hardware costisitoare iar plata se face corespunzător nivelului real de utilizare a aplicaţiilor.

Conceptul de software ca serviciu a fost lansat la începutul mileniului trei (anul 2000) şi a fost iniţial livrat cu scopul de a automatiza activităţile de vânzări concentrându-se asupra managementului relaţiei cu clienţii. Cu timpul acest tip de servicii s-a extins la activităţi de management al resurselor umane, management al documentelor şi nu în ultimul rând managementul problemelor apărute post-livrare.

În condiţiile crizei economice actuale redimensionarea şi reeşalonarea costurilor reprezintă argumente puternice pentru luarea în considerare a alternativei achiziţiei de software livrat ca serviciu.

Trebuie subliniat faptul că achiziţionarea unor licenţe software atrage cu sine costuri suplimentare importante legate de:

  • suport tehnic
  • mentenanţă software
  • administrare platforme hardware şi software

Gândind în termeni de cost total al proprietăţii asupra licenţelor (în engleză Total Cost of Ownership cu acronimul TCO) observăm imediat care sunt avantajele SaaS care include toate costurile menţionate în preţul abonamentului scutind firma beneficiară şi de o parte a efortului considerabil de management al drepturilor de autor.

Fapul că în România conceptul de software ca serviciu este destul de puţin cunoscut şi prin urmare acest gen de serviciu nu este foarte răspândit a determinat echipa de proiect să propună o campanie de informare asupra acestui subiect utilizând pentru aceasta mijloace practice de tipul platformei IMM virtual. Această platformă TIC construită în cadrul proiectului pentru probarea conceptului, va permite IMM-urilor interesate să beneficieze de software ca serviciu, gratuit, pe durata desfăşurării proiectului, pentru a putea să cunoască şi să evalueze concret valoarea acestui concept.

Dacă sunteţi interesat de IMM virtual şi doriţi să fiţi la curent cu acest subiect vă rugăm să vă creaţi un cont utilizator acum.

Pentru noutati si detalii cu privire la evenimentele de formare gratuită şi la meterialele gratuite puse la dispoziţie de proiect vă rugăm să vă autentificaţi cu nume de utilizator şi parolă. Dacă nu aveţi un cont utilizator puteţi să vă creaţi unul acum.