Activităţi

Proiectul “Întreprinzător în Mileniul Trei” promovează dezvoltarea spiritului antreprenorial, a competenţelor manageriale şi a abilităţilor în domeniul tehnologiei informaţiei în rândul întreprinzătorilor din România printr-o suită de activităţi coroborate, dintre care o mare parte se realizează prin interactiune directă cu beneficiarul final, reprezentând servicii furnizate gratuit acestuia, adică:

  • seminarii de perfecţionare managerială
  • formare antreprenorială pentru iniţierea afacerilor şi ocupare pe cont propriu
  • consiliere on-line si servicii informatice gratuite

Seminarii de perfectionare manageriala

Acestea vor fi organizate în toate cele 8 regiuni de dezvoltare ale României şi se vor adresa în principal întreprinzătorilor existenţi şi managerilor din micro-întreprinderi/ IMM-uri, dar şi angajaţilor potenţial promovabili în funcţii de conducere şi vor avea scopul de a creşte competenţele manageriale ale acestora.

Seminariile vor avea o componentă teoretică prin care vor fi introduse tehnici moderne de conducere a afacerilor, instrumente inovatoare şi eficiente rezultate prin aplicarea tehnologiei informaţiei în afaceri şi vorfi analizate oportunităţile şi avantajele oferite de virtualizarea serviciilor TIC pentru IMMuri dar şi o componentă practică, bazată pe aplicaţii de utilizare a unor instrumente TIC de conducere a afacerilor.

Formare antreprenoriala pentru initierea afacerilor si ocupare pe cont propriu:

Cursurile de formare antreprenorială vor fi organizate de asemenea în cele 8 regiuni ţintă şi se vor adresa persoanelor ce doresc să inceapa o afacere pe cont propriu, angajaţi sau şomeri, şi vor avea ca scop formarea competentelor necesare pentru iniţierea unei afaceri.

Cursurile vor avea o componentă teoretică axată pe subiecte esenţiale pentru gestionarea şi înfiinţarea unei afaceri ca: legislaţia privind infiinţarea şi derularea activităţilor unei firme, planificarea/ conducerea eficientă a afacerilor, obţinerea fondurilor pentru dezvoltare, modele de eficientizare a managementului unei firme, instrumente TIC pentru afaceri. Participanţii vor fi instruiţi de asemenea în ceea ce priveşte dezvoltarea unui plan de afaceri pentru infiintarea unei noi firme.

Transferul teoretic de cunoştinţe va fi consolidat prin sesiuni de formare practică având aceeaşi tematică.
In paralel, pentru cei ce doresc sa aprofundeze cunostintele, se vor organiza cursuri de management al intreprinderii sau al proiectelor, de durata mai lunga, finalizate cu certificat CNFPA.

Consiliere on-line si servicii informatice gratuite:

Cursanţii celor două tipuri de instruire, precum şi alte persoane ce au competenţele de baza dar doresc o asistenţă tehnică specializată, vor primi consultanţă on-line de la experţii proiectului. Pentru aceasta vor fi dezvoltate două platforme informatice-cheie.

Aceste aplicaţii vor fi puse la dispoziţia beneficiarilor care se vor înscrie ca utilizatori în mod gratuit în timp ce experţii din proiect le vor acorda on-line servicii de informare, consiliere antreprenorială şi managerială precum şi de folosire a instrumentelor TIC.

Biroul virtual pentru formare şi asistenţă antreprenorială, cu functionalităţi de înregistrare utilizatori, înscriere la cursuri/ seminarii, forum de discuţii, bibliotecă de materiale de curs, funcţii de consiliere on-line, newsletter, informaţii utile deschiderii şi dezvoltării IMM-urilor, etc.

Demonstratorul IMM-ul virtual, cu funţii pentru planificarea activităţilor unei firme, gestionarea relaţiilor cu clienţii, managementul problemelor, etc.

Pentru noutati si detalii cu privire la evenimentele de formare gratuită şi la meterialele gratuite puse la dispoziţie de proiect vă rugăm să vă autentificaţi cu nume de utilizator şi parolă. Dacă nu aveţi un cont utilizator puteţi să vă creaţi unul acum.