Advertorial online, ciclul 3

Autor: 
Im3
Publicaţia: 
Evz.ro
Rubrică: 
Economie
Arhivă: 

„Întreprinzător în Mileniul Trei” oferă soluţii pentru dezvoltarea mediului de afaceri din România prin utilizarea intensivă a tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor (TIC)

Proiectul „Întreprinzător în Mileniul Trei” este conceput și implementat de către Fundaţia Centrul pentru Educaţie Economică şi Dezvoltare din România (CEED România) în parteneriat cu firma MBM Software & Partners S.R.L. ca modalitate de a contribui în mod concret la dezvoltarea mediului de afaceri din România prin valorificarea experienţei şi a competenţelor acumulate în domenii de activitate complementare: managementul afacerilor şi antreprenoriat, pe de o parte şi tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, pe de altă parte. Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU) 2007-2013, domeniul major de intervenţie 3.1 “Promovarea culturii antreprenoriale”.
„Întreprinzător în Mileniul Trei” se adresează unui grup ţintă situat în mediul urban şi format din peste 1000 de persoane din toate regiunile de dezvoltare şi din toate judeţele României, care doresc să îşi sporească abilităţile în ceea ce priveşte iniţierea şi conducerea unei afaceri şi totodată în ceea ce priveşte utilizarea TIC în activitatea de zi cu zi: manageri, actuali sau potenţiali întreprinzători, angajaţi.
Pe parcursul celor 30 de luni de derulare (perioada iulie 2010 – decembrie 2012) proiectul oferă gratuit grupului ţintă un pachet complex de servicii în care se îmbină discipline orientate către antreprenoriat şi managementul afacerii cu discipline orientate către introducerea în management a conceptelor, tehnicilor şi instrumentelor proprii societăţii informaţionale: cursuri de formare antreprenorială, seminarii de perfecţionare managerială, consilere on-line şi mentorat, produse software oferite ca servicii etc.
1. Cursuri gratuite de formare antreprenorială
Programul de formare antreprenorială este conceput într-un stil dinamic şi interactiv îmbinând module teoretice, foarte bine documentate, cu module practice menite să contribuie la înţelegerea efectivă a mecanismelor şi la aplicarea cunoştinţelor în activitatea curentă. Mai mult, pe durata proiectului fiecare participant elaborează sub îndrumarea lectorului schiţa propriului plan de afaceri.
Cursurile de formare antreprenorială acoperă toate regiunile de dezvoltare ale României şi au loc în oraşele:
- Brăila, Galaţi, Târgovişte, Constanţa, Suceava, Turnu Severin, Piatra Neamţ, Iasi, Bacău, Piteşti (în anul 2011) şi
- Deva, Timişoara, Arad, Oradea, Cluj, Braşov, Târgu Mureş, Sibiu, Alba Iulia, Buftea, Bragadiru ( anul 2012).
De asemenea sunt programate în Bucureşti cursuri de specializare în managementul afacerilor şi managementul proiectelor finalizate cu certificate de absolvire CNFPA.
2. Seminarii gratuite de perfecţionare managerială
Seminariile sunt concepute astfel încât să contribuie la sporirea competenţelor antreprenoriale şi manageriale şi la stimularea conducerii eficiente a afacerilor prin utilizarea intensivă a tehnologiei informaţiilor şi comunicaţiilor (TIC). Seminariile sunt susţinute într-un stil interactiv, centrat pe noţiuni practice şi aplicative ce facilitează transferul eficace al ideilor necesare înţelegerii şi integrării instrumentelor moderne de management al afacerii în propria firmă.
Seminariile de perfecţionare managerială acoperă toate judeţele României şi au loc în oraşele:
- Brăila, Galaţi, Buzău, Focșani, Ploiești, Târgoviște, Slobozia, Călăraşi, Slatina, Tulcea, Alexandria, Giurgiu, Constanţa, Râmnicu Vâlcea, Târgu Jiu, Craiova, Suceava, Botoşani, Turnu Severin, Piatra Neamț, Iaşi, Bacău, Piteşti (în anul 2011) şi
- Bucureşti, Brașov, Reşiţa, Deva, Timişoara, Arad, Zalău, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistriţa Năsăud, Cluj, Vaslui, Botoșani, Suceava, Târgu Mureş, Sibiu, Alba Iulia, Sfântu Gheorghe, Miercurea Ciuc (în anul 2012).
3. Acces gratuit la platforme TIC pentru managementul afacerilor
Soluţia TIC pentru îmbunătăţirea performanţelor IMM-urilor înglobează platformele “Demonstratorul IMM Virtual” şi “Biroul Virtual pentru formare şi asistenţă antreprenorială”.
Platforma Demonstratorul IMM Virtual oferă, prin intermediul unui pachet informatic accesibil on-line, un mediu experimental de implementare şi testare a unor sisteme de gestionare a relaţiilor cu clienţii şi de management al problemelor, sisteme care pot fi utilizate de către persoanele din grupul ţintă pentru propria afacere (www.immvirtual.ro).
Platforma Biroul Virtual pentru formare şi asistenţă antreprenorială, construită pe modelul întrebări şi răspunsuri, dă posibilitatea comunităţii de antreprenori existenţi sau în devenire să beneficieze de informaţii relevante pentru afacerile lor. Comunicarea în cadrul Biroului va fi asistată de către moderatori ai echipei de proiect (www.e-birouvirtual.ro).
Pentru informaţii detaliate despre proiectul “Întreprinzător în Mileniul Trei” accesaţi pagina web www.im3.ro. Aici veţi putea să vă creaţi un cont, să vă înscrieţi la programele de formare sau să deveniţi utilizator al platformelor software Demonstratorul IMM Virtual sau Biroul Virtual pentru formare şi asistenţă antreprenorială.

Pentru noutati si detalii cu privire la evenimentele de formare gratuită şi la meterialele gratuite puse la dispoziţie de proiect vă rugăm să vă autentificaţi cu nume de utilizator şi parolă. Dacă nu aveţi un cont utilizator puteţi să vă creaţi unul acum.