Advertorial online, ciclul 2

Autor: 
Mil3
Publicaţia: 
Evz.ro
Rubrică: 
Economie
Arhivă: 

„Întreprinzător în Mileniul Trei” propune o abordare modernă pentru dezvoltarea afacerilor

„Întreprinzător în Mileniul Trei” este un proiect strategic cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU) 2007-2013, axa prioritară 3 “Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor”, domeniul major de intervenţie 3.1 “Promovarea culturii antreprenoriale”.
Proiectul se adresează persoanelor care doresc să iniţieze o activitate independentă, angajaţilor interesaţi în dobândirea de competenţe pentru dezvoltarea personală şi pentru creşterea competitivităţii pe piaţa muncii, conducătorilor de IMM-uri interesaţi în îmbunătăţirea competenţelor manageriale, întreprinzătorilor care doresc sporirea competitivităţii prin introducerea de tehnici inovative. Grupul ţintă include 1040 de beneficiari, femei şi bărbaţi din toate regiunile de dezvoltare ale ţării – inclusiv persoane cu dizabilități.
„Întreprinzător în Mileniul Trei”, construit în jurul ideii de a contribui consistent la generalizarea tehnologiei informației și comunicațiilor (TIC) în mediul de afaceri din România, a fost lansat în luna iulie 2010. Până în decembrie 2012 proiectul va furniza gratuit grupului țintă un pachet complex de servicii în care se îmbină discipline orientate către antreprenoriat şi managementul afacerii cu discipline orientate către introducerea în management a conceptelor, tehnicilor și instrumentelor proprii societății informaționale.
1. Programe de formare gratuite
Programele de formare au fost concepute astfel încât, până la sfârșitul proiectului, cel puțin 800 de persoane să își îmbunătăţească cunoştinţele în ceea ce priveşte utilizarea TIC în afaceri și cel puțin 400 de beneficiari să își desăvârşească aptitudinile în ceea ce priveşte managementul afacerilor. De asemenea până la sfârșitul proiectului aproximativ 100 de persoane vor absolvi programe de formare în managementul afacerilor şi managementul de proiect cu certificare CNFPA (Consiliul Național de Formare Profesională a Adulților).
În perioada Ianuarie – Iunie 2011 au fost instruite gratuit în cadrul proiectului „Întreprinzător în Mileniul Trei” aproximativ 300 de persoane din judetele Brăila, Galați, Buzău, Vrancea, Prahova, Dâmbovița, Călărași, Slobozia, Tulcea, Teleorman dar și din capitală iar aproximativ 50 de persoane au obținut diplome CNFPA.
.
2. Acces gratuit la platforme TIC pentru managementul afacerilor
Soluția TIC pentru îmbunătățirea performanţelor IMM-urilor înglobează platformele “Demonstratorul IMM Virtual” şi “Biroul Virtual pentru formare şi asistenţă antreprenorială” şi este concepută cu scopul de a sprijini utilizarea tehnologiilor informatice moderne de management şi, prin aceasta, creşterea deschiderii şi flexibilităţii managerilor şi întreprinzătorilor în ceea ce priveşte utilizarea TIC în afaceri.
Platforma Demonstratorul IMM Virtual oferă, prin intermediul unui pachet informatic accesibil on-line, un mediu experimental de implementare şi testare a unor sisteme de gestionare a relaţiilor cu clienţii şi de management al problemelor, sisteme care pot fi utilizate de către persoanele din grupul ţintă pentru propria afacere (www.immvirtual.ro).
Platforma Biroul Virtual pentru formare şi asistenţă antreprenorială, construită pe modelul întrebări şi răspunsuri, dă posibilitatea comunităţii de antreprenori existenţi sau în devenire să beneficieze de informaţii relevante pentru afacerile lor, disponibile într-o bază de cunoştinţe construită pe criterii de competenţă şi să contribuie la dezvoltarea continuă a acestei baze de date. Comunicarea în cadrul Biroului va fi asistată de către moderatori din cadrul echipei de proiect (www.e-birouvirtual.ro).
Proiectul „Întreprinzător în Mileniul Trei” este conceput și implementat de către Fundaţia Centrul pentru Educaţie Economică şi Dezvoltare din România (CEED România) în parteneriat cu firma MBM Software & Partners S.R.L. ca modalitate de a contribui în mod concret la dezvoltarea mediului de afaceri din România prin valorificarea experienţei şi a competenţelor acumulate în domenii de activitate complementare: managementul afacerilor şi antreprenoriat, pe de o parte şi tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, pe de altă parte.
Pentru informaţii detaliate despre proiectul “Întreprinzător în Mileniul Trei” accesaţi pagina web www.im3.ro. Aici veţi putea să vă creaţi un cont, să vă înscrieţi la programele de formare sau să deveniţi utilizator al platformelor software Demonstratorul IMM Virtual sau Biroul Virtual pentru formare şi asistenţă antreprenorială.

Pentru noutati si detalii cu privire la evenimentele de formare gratuită şi la meterialele gratuite puse la dispoziţie de proiect vă rugăm să vă autentificaţi cu nume de utilizator şi parolă. Dacă nu aveţi un cont utilizator puteţi să vă creaţi unul acum.