Anunţ online, ciclul 2

Autor: 
Mil3
Publicaţia: 
25 sites media
Rubrică: 
Ştiri
Arhivă: 

„Întreprinzător în Mileniul Trei” spaţiul virtual al întreprinzătorilor care au ales să se conecteze la mediul de afaceri european

„Întreprinzător în Mileniul Trei” este un proiect strategic cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, axa prioritară 3 “Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor”, domeniul major de intervenţie 3.1 “Promovarea culturii antreprenoriale”.
Proiectul a fost conceput de către Fundaţia Centrul pentru Educaţie Economică şi Dezvoltare din România (CEED România) în parteneriat cu firma MBM Software & Partners S.R.L. ca modalitate de a contribui în mod concret la dezvoltarea mediului de afaceri din România prin valorificarea experienţei şi a competenţelor acumulate în domenii de activitate complementare: managementul afacerilor şi antreprenoriat, pe de o parte şi tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, pe de altă parte.
Prin exploatarea armonioasă a acestei complementarităţi, cei doi parteneri au creat un pachet complex de servicii pe care îl oferă gratuit unui public ţintă numeros situat în mediul urban: manageri, angajaţi şi întreprinzători care doresc să îşi îmbunătăţească spiritul antreprenorial şi abilitatea de a utiliza intensiv tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor (TIC) în activitatea de zi cu zi, dar şi persoane care doresc să iniţieze o activitate independentă.
Serviciile proiectului „Întreprinzător în Mileniul Trei” sunt disponibile pentru toate regiunile de dezvoltare şi toate judeţele României în cele aproximativ 24 de luni până la încheierea proiectului:
• Programele de formare, lansate în luna ianuarie 2011, se află în plină desfăşurare, sunt eşalonate ritmic până în luna noiembrie 2012. În cadrul programului de formare, 800 de persoane îşi vor îmbunătăţi cunoştinţele în ceea ce priveşte utilizarea TIC în afaceri, iar 400 de beneficiari îşi vor desăvârşi aptitudinile în ceea ce priveşte managementul afacerilor. De asemenea 100 de persoane vor absolvi programe de formare în managementul afacerilor şi managementul de proiect cu certificare CNFPA.
În primele trei luni de la lansarea programului de formare, au participat la cursuri şi seminarii peste 200 de beneficiari, membri ai grupului ţintă din 6 judeţe ale ţării, demonstrând un interes deosebit pentru problematica pe care proiectul „Întreprinzător în Mileniul Trei” o dezbate.
• Soluţia TIC pentru îmbunătăţirea performanţelor IMM-urilor înglobează platformele “Demonstratorul IMM Virtual” şi “Biroul Virtual pentru formare şi asistenţă antreprenorială” şi este concepută cu scopul de a sprijini utilizarea tehnologiilor informatice moderne de management şi, prin aceasta, creşterea deschiderii şi flexibilităţii managerilor şi întreprinzătorilor în ceea ce priveşte utilizarea TIC în afaceri.
Platforma Demonstratorul IMM Virtual oferă, prin intermediul unui pachet informatic accesibil on-line, un mediu experimental de implementare şi testare a unor sisteme de gestionare a relaţiilor cu clienţii şi de management al problemelor, sisteme care pot fi utilizate de către persoanele din grupul ţintă pentru propria afacere (www.immvirtual.ro).
Platforma Biroul Virtual pentru formare şi asistenţă antreprenorială, construită pe modelul întrebări şi răspunsuri, dă posibilitatea comunităţii de antreprenori existenţi sau în devenire să beneficieze de informaţiile relevante pentru afacerile lor, disponibile într-o bază de cunoştinţe puternice, construită pe criterii de competenţă şi să contribuie la dezvoltarea continuă a acesteia. Comunicarea în cadrul Biroului va fi asistată de către moderatori din cadrul echipei de proiect (www.e-birouvirtual.ro).
Prin modul în care este organizat şi condus, proiectul sprijină îndeplinirea obiectivelor europene orizontale: egalitate de şanse, dezvoltare durabilă, inovaţie şi TIC, încurajând în mod deosebit accesul persoanelor cu dizabilităţi la serviciile pe care le furnizează.
Centrul pentru Educaţie Economică şi Dezvoltare din România (CEED România) este o fundaţie înfiinţată în 2006 cu misiunea de a sprijini dezvoltarea IMM-urilor şi promovarea culturii antreprenoriale în spaţiul sud-est european. Fundaţia face parte dintr-o reţea internaţională de centre similare active în: Bulgaria, Macedonia, Muntenegru, Kosovo, Serbia, Slovenia, Polonia. CEED România este furnizor de formare autorizat, cu o bogată experienţă în servicii de consultanţă şi instruire pentru IMM-uri şi cu un impresionant portofoliu de programe internaţionale.
MBM Software & Partners este o firmă tânără care activează în domeniul TIC din anul 2005 înscriind în obiectul său de activitate dezvoltarea şi implementarea de aplicaţii şi sisteme informatice, suport tehnic, instruire şi management de proiect. Astăzi MBM deţine o platformă de bune practici, studii de caz, deprinderi, lecţii învăţate care adaugă valoare produselor software pe care le oferă, reprezentând astfel o garanţie a succesului.
Pentru informaţii detaliate despre proiectul “Întreprinzător în Mileniul Trei” accesaţi pagina web www.im3.ro. Aici veţi putea să vă creaţi un cont, să vă înscrieţi la programele de formare sau să deveniţi utilizator al platformelor software Demonstratorul IMM Virtual sau Biroul Virtual pentru formare şi asistenţă antreprenorială.

Pentru noutati si detalii cu privire la evenimentele de formare gratuită şi la meterialele gratuite puse la dispoziţie de proiect vă rugăm să vă autentificaţi cu nume de utilizator şi parolă. Dacă nu aveţi un cont utilizator puteţi să vă creaţi unul acum.