Anunt online, ciclul 1

Autor: 
Mil3
Publicaţia: 
25 sites media
Rubrică: 
Ştiri
Arhivă: 

Intreprinzator in mileniul trei, o invitatie greu de refuzat adresata celor care doresc un alt fel de afacere

„Întreprinzător în Mileniul Trei” este unul dintre proiectele strategice aflate în curs de implementare în România, cofinanţate din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Proiectul se adresează unui grup ţintă format din manageri şi întreprinzători din toate judeţele ţării care doresc să îşi îmbunătăţească spiritul antreprenorial, competenţele manageriale şi abilitatea de a utiliza intensiv tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor (TIC) în activitatea de zi cu zi.
De ce ar trebui să atragă atenţia în mod deosebit acest proiect, a cărui denumire incitantă se poate descompune în cuvinte cheie motivante ca: informaţie, tehnologie, competenţă, iniţiativă, afacere, management sau succes?
1. Unul dintre motive decurge din însăşi ideea proiectului, construit prin îmbinarea disciplinelor orientate către antreprenoriat şi managementul afacerii cu discipline orientate către introducerea în management a conceptelor, tehnicilor şi instrumentelor TIC, în cadrul unor programe de formare specifice. Rezultatele programelor de formare sunt potenţate prin utilizarea unei platforme de servicii electronice integrate realizată în cadrul proiectului, “IMM Virtual şi Birou Virtual pentru formare şi asistenţă antreprenorială”, prin promovarea conceptelor de servicii virtuale şi prin furnizarea de asistenţă tehnică în vederea utilizării acestor servicii proprii societăţii informaţionale.
Rezultă astfel un pachet complex de servicii care este pus în mod gratuit la dispoziţia persoanelor care fac parte din grupul ţintă: angajaţi care doresc să îşi sporească abilităţile şi competenţele, conducători de IMM-uri care doresc să deprindă noi abilităţi manageriale, întreprinzători care doresc sporirea competitivităţii propriei afaceri sau persoane care doresc să iniţieze o activitate independentă.
2. Un alt motiv la fel de important îl reprezintă angajamentul, determinarea şi experienţa celor doi parteneri care au avut ideea de a dezvolta proiectul “Întreprinzător în Mileniul Trei” exploatând creativ şi armonios complementarităţile existente.
Centrul pentru Educaţie Economică şi Dezvoltare din România (CEED România) este o fundaţie înfiinţată în 2006 cu misiunea de a sprijini dezvoltarea IMMurilor şi promovarea culturii antreprenoriale în spaţiul sud-est european. Fundaţia face parte dintr-o reţea internaţională de centre similare active în: Bulgaria, Macedonia, Muntenegru, Kosovo, Serbia, Slovenia, Polonia şi este furnizor de formare autorizat, cu o bogată experienţă în servicii de consultanţă şi instruire pentru IMMuri şi cu un impresionant portofoliu de programe internaţionale.
MBM Software & Partners este o firmă tânără care activează în domeniul TIC din anul 2005 înscriind în obiectul său de activitate dezvoltarea şi implementarea de aplicaţii şi sisteme informatice, suport tehnic, instruire şi management de proiect. Astăzi MBM deţine o platformă de bune practici, studii de caz, deprinderi, lecţii învăţate care adaugă valoare produselor software pe care le oferă, reprezentând astfel o garanţie a succesului.
3. Un al treilea motiv care face ca proiectul “Întreprinzător în Mileniul Trei” să atragă atenţia în mod deosebit este consistenţa componentei lui practice care va contribui în mod decisiv la creşterea deschiderii şi flexibilităţii întreprinzătorilor în ceea ce priveşte utilizarea TIC în afaceri. Se apreciază că aproximativ 500 de IMM-uri vor utiliza, pe întreaga durată a proiectului, platforma de servicii electronice integrate pusă la dispoziţie prin intermediul proiectului.
Produsul IMM Virtual oferă soluţii IMM-urilor pentru realizarea unei părţi a activităţilor specifice cu ajutorul unui sistem informatic accesibil on-line: planificarea activităţilor firmei, gestionarea relaţiilor cu clienţii, managementul problemelor, etc. Astfel de soluţii pot fi achiziţionate la preţul pieţei în cadrul unor pachete integrate de tip ERP. Produsul Birou Virtual pentru formare şi asistenţă antreprenorială înglobează functionalităţi de înregistrare utilizatori, înscriere la cursuri / seminarii, forum de discuţii, bibliotecă de materiale de curs, funcţii de consiliere on-line, newsletter, informaţii utile deschiderii şi dezvoltării IMM-urilor, etc.
În concluzie, pâna la încheierea proiectului în decembrie 2012, în concordanţă cu obiectivele stabilite, 2500 de beneficiari (întreprinzători, manageri şi angajaţi) îşi vor spori gradul de informare şi conştientizare cu privire la avantajele şi oportunităţile oferite de TIC în lansarea şi conducerea afacerilor şi 1000 de beneficiari îşi vor creşte capacitatea de a lansa sau de a conduce mai eficient o afacere ca urmare a serviciilor de informare şi consiliere şi a serviciilor TIC primite gratuit prin intermediul proiectului. Vor fi organizate în toate cele 8 regiuni de dezvoltare programe de formare privind utilizarea TIC în afaceri pentru aproximativ 800 de întreprinzători şi programe de formare privind iniţierea şi managementul afacerii pentru un număr de 400 de întreprinzători la care se adaugă 40 de absolvenţi cu certificate CNFPA în managementul afacerii şi de proiect.
Prin condiţiile de management şi organizare proiectul sprijină îndeplinirea obiectivelor europene orizontale: egalitate de şanse, dezvoltare durabilă, inovaţie şi TIC, încurajând în mod deosebit accesul persoanelor cu dizabilităţi la serviciile pe care le furnizează.
Echipa de proiect a pus la dispozitia utilizatorilor un website www.im3.ro unde au fost încărcate informaţiile la zi necesare potenţialilor beneficiari urmând să fie actualizate în mod sistematic. Înscrierea la programele de formare şi la seminarii se poate face prin accesarea acestei adrese şi, folosind aceleaşi date de identificare, utilizatorii vor putea accesa instrumentele TIC ale proiectului, Demonstratorul Virtual şi Biroul Virtual (instrumente care vor fi accesibile în scurt timp).
Informaţii suplimentare vă pot fi puse la dispoziţie de către Cristina Mănescu, manager de proiect şi director executiv CEED România, email [email protected], tel-fax 0213134292 sau Mirela Pantazi, expert comunicare şi informare, S.C. MBM Software & Partners S.R.L., email [email protected].

Pentru noutati si detalii cu privire la evenimentele de formare gratuită şi la meterialele gratuite puse la dispoziţie de proiect vă rugăm să vă autentificaţi cu nume de utilizator şi parolă. Dacă nu aveţi un cont utilizator puteţi să vă creaţi unul acum.