Obiective

Proiectul îşi propune să contribuie la atingerea obiectivelor POS DRU (în particular ale DMI 3.1) prin faptul că promovează dezvoltarea spiritului antreprenorial, a competenţelor manageriale şi a abilităţilor în domeniul tehnologiei informaţiei în rândul întreprinzătorilor din România. Această promovare trebuie să reprezinte un factor de stimulare a înfiinţării şi dezvoltării de societăţi comerciale şi a creării de noi locuri de muncă.

Prin implementarea proiectului vor fi atinse obiective specifice importante:

  • dezvoltarea culturii antreprenoriale în Romania prin promovarea unei atitudini pozitive faţă de antreprenoriat şi prin diseminarea de informaţii practice privind oportunităţile de utilizare a TIC în afaceri;
  • îmbunătăţirea competenţelor antreprenoriale şi manageriale de conducere eficientă a afacerilor, prin introducerea de instrumente moderne TIC capabile să sprijine iniţierea de activităţi independente şi dezvoltarea afacerilor existente, determinând creşterea numărului de locuri de muncă;
  • sprijinirea noilor societăţi comerciale, creşterea calităţii şi productivităţii muncii acestora prin furnizarea gratuită de instrumente adecvate de management al afacerii, prin intermediul unui produs software care înglobează conceptual şi tehnologic modele TIC de ultimă oră, demonstratorul “IMM virtual”;
  • sprijinirea persoanelor cu dizabilităţi prin formare profesională în domeniul antreprenoriatului, managementului afacerii, managementului proiectelor şi al introducerii noilor tehnologii.

În concordanţă cu aceste obiective, până la sfârşitul proiectului 2500 de beneficiari (întreprinzători, manageri şi angajaţi) îşi vor spori gradul de informare şi conştientizare cu privire la avantajele şi oportunităţile oferite de TIC în lansarea şi conducerea afacerilor şi 1000 de beneficiari îşi vor creşte capacitatea de a lansa sau de a conduce mai eficient o afacere ca urmare a serviciilor de informare şi consiliere şi a serviciilor TIC primite prin intermediul proiectului. Vor fi organizate în toate cele 8 regiuni de dezvoltare ale României programe de formare privind utilizarea TIC în afaceri pentru 400 de întreprinzători şi programe de formare privind iniţierea şi managementul afacerii pentru un număr de 200 de întreprinzători la care se adaugă formarea a 40 de absolvenţi cu certificate CNFPA în managementul afacerii şi managementul de proiect. Efectele pe termen mediu şi lung ale formării vor fi potenţate prin utilizarea platformelor electronice „IMM virtual” şi “Birou virtual pentru formare şi asistenţă antreprenorială“. Accesul la programele de formare şi la serviciile TIC este gratuit datorită cofinanţării oferite de Fondul Social European.

Pentru noutati si detalii cu privire la evenimentele de formare gratuită şi la meterialele gratuite puse la dispoziţie de proiect vă rugăm să vă autentificaţi cu nume de utilizator şi parolă. Dacă nu aveţi un cont utilizator puteţi să vă creaţi unul acum.