Egalitate de şanse


Proiectul va respecta strict principiul egalităţii de şanse permiţând accesul la produsele şi serviciile proiectului oricărei persoane din grupul ţintă - indiferent de sex, rasă, religie, afinitate politică - şi aplicând un tratament egal tuturor.

Campaniile de informare şi constientizare vor fi astfel structurate încât să asigure diseminarea largă, transparentă şi nediscriminatorie a informaţiei către toţi beneficiarii interesaţi. Femeile din regiunile ţintă vor fi încurajate să participe la activităţile proiectului.

In Romania, doar 12,7% dintre persoanele cu dizabilităţi care au capacitatea de a munci au un loc de muncă sau dezvoltă o activitate pe cont propriu, comparativ cu o rată de ocupare a persoanelor cu dizabilităţi de 20% în Polonia sau peste 50% în Finlanda, Danemarca sau Luxemburg.

În contextul lipsei de servicii adaptate nevoilor persoanelor cu dizabilităţi proiectul nostru facilitează accesul acestora în zona antreprenorială şi promovează incluziunea lor socială. Astfel creăm o alternativă viabilă la sistemul actual de ocupare a persoanelor cu handicap şi sprijinim în rândul lor libera iniţiativă, astfel încât acestea să işi învingă teama de a renunţa la situaţia actuală şi să işi asume riscurile de a concura nu numai pe piaţa liberă a muncii dar şi pe piaţa de afaceri. Prin dezvoltarea capacităţii persoanelor cu dizabilităţi de a avea iniţiative antreprenoriale dorim să reducem inegalităţile şi dezechilibrele existente la ora actuală în România.

O dimensiune aparte a proiectului o reprezintă măsurile speciale şi concrete de încurajare a participării persoanelor cu dizabilităţi locomotorii la evenimentele de formare. Domeniul TIC este atractiv şi mai uşor accesibil acestui tip de beneficiari în vederea iniţierii unei afaceri. Pentru a încuraja participarea acestor membrii ai grupului ţintă, organizarea cursurilor şi a celorlalte evenimente va avea în vedere găsirea de locaţii cu facilităţi de acces pentru persoanele cu dizabilităţi loco-motorii.

Aceasta abordare asigură sustenabilitatea eforturilor de promovare a egalităţii de şanse chiar dincolo de limitele acestui proiect.

Pentru noutati si detalii cu privire la evenimentele de formare gratuită şi la meterialele gratuite puse la dispoziţie de proiect vă rugăm să vă autentificaţi cu nume de utilizator şi parolă. Dacă nu aveţi un cont utilizator puteţi să vă creaţi unul acum.