Descriere


“Prin Strategia de la Lisabona se stabileşte ca, până în anul 2010, Uniunea Europeană să devină „cea mai dinamică şi competitivă economie din lume bazată pe cunoaştere, capabilă de o creştere economică durabilă, generatoare de noi locuri de muncă, mai bune, şi caracterizată printr-o mai mare coeziune socială”.

Această orientare reflectată în documentele strategice şi de politică naţională lansează un apel adresat societăţii româneşti de a conlucra la dezvoltarea unei economii dinamice, competitive, bazate pe cunoaştere, economie capabilă să genereze locuri de muncă mai bune şi să permită accesul tuturor, indiferent de categoria socială, la societatea informaţională.

Ideea proiectului nostru a pornit de la faptul că în România generalizarea tehnologiei informaţiei ar trebui privită atât ca o necesitate cât şi ca o provocare adresată societăţii româneşti şi a crescut în jurul unui program de formare care îmbină discipline orientate către antreprenoriat şi managementul afacerii cu discipline orientate către introducerea în management a conceptelor, tehnicilor si instrumentelor TIC, proprii societatii informationale.
Proiectul se adresează persoanelor care doresc să iniţieze o activitate independentă, angajaţilor interesaţi în dobândirea de competenţe pentru dezvoltarea personală şi pentru creşterea competitivităţii pe piaţa muncii, conducătorilor de IMM-uri interesaţi în îmbunătăţirea competenţelor manageriale, întreprinzătorilor care doresc sporirea competitivităţii prin introducerea de tehnici inovative. Grupul ţintă include 1040 beneficiari, femei şi bărbaţi, inclusiv persoane cu dizabilităţi, din toate judetele ţării.

Atragerea şi menţinerea membrilor grupului ţintă în proiect se va realiza pe mai multe căi dar va urmări în permanenţă colectarea de feed-back adecvat, adaptarea strictă a activităţilor la nevoile beneficiarilor şi consilierea personalizată ori de câte ori este nevoie a celor cu probleme.

Dorim ca, în acest fel, pe parcursul derulării proiectului, să se realizeze o adevărată schimbare de atitudine a utilizatorilor aparţinând grupului ţintă cu privire la rolul TIC în cadrul afacerii şi al vieţii de zi cu zi”.

Prin obiectivele şi activităţile sale “Întreprinzător în Mileniul Trei” susţine priorităţile strategice naţionale (Planul Naţional de Dezvoltare 2007-2013, Strategia Integrată de Dezvoltare a Resurselor Umane 2009-2020, Strategia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă 2004- 2010) dar şi strategiile şi politicile europene (Strategia Lisabona revizuita in 2005, Liniile Directoare Integrate pentru Crestere si Ocupare 2008-2010, Strategia Europeană de Dezvoltare Durabilă reactualizată in 2006, Strategia Europeană de Dezvoltare a Societatii Informationale).

Pentru noutati si detalii cu privire la evenimentele de formare gratuită şi la meterialele gratuite puse la dispoziţie de proiect vă rugăm să vă autentificaţi cu nume de utilizator şi parolă. Dacă nu aveţi un cont utilizator puteţi să vă creaţi unul acum.