Comunicat post conferinta

Fundaţia “Centrul pentru Educaţie Economică şi Dezvoltare” CEED România şi S.C. MBM Software & Partners S.R.L. au organizat în data de 20 octombrie la Hotel Ibis–Palatul Parlamentului conferinţa de presă pentru lansarea proiectului european “Întreprinzător în Mileniul Trei”.

Proiectul se adresează managerilor şi întreprinzătorilor din România care doresc să îşi îmbunătăţească spiritul antreprenorial, competenţele manageriale şi abilitatea de a utiliza intensiv tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor (TIC) în activitatea de zi cu zi, cu scopul înfiinţării sau dezvoltării unei companii, contribuind astfel la generarea de noi locuri de muncă.

Atingerea obiectivelor proiectului va fi potenţată prin realizarea platformei de servicii electronice integrate “IMM virtual şi Birou virtual pentru formare şi asistenţă antreprenorială”, promovarea conceptelor de servicii virtuale, instruirea şi asistenţa tehnică pentru utilizarea acestor servicii. Prin condiţiile de management şi organizare proiectul sprijină îndeplinirea obiectivelor europene orizontale: egalitate de şanse, dezvoltare durabilă, inovaţie şi TIC, încurajând în mod deosebit accesul persoanelor cu dizabilităţi la serviciile pe care le furnizează.

Activităţile prin care vor fi atinse obiectivele proiectului vor include:

  • Informare şi publicitate,
  • Campanii de conştientizare antreprenorială şi oportunităţi TIC pentru întreprinzători şi manageri,
  • Seminarii de perfecţionare managerială, cu accent pe servicii TIC în afaceri,
  • Formare antreprenorială pentru iniţierea afacerilor şi ocupare pe cont propriu,
  • Consiliere on-line şi servicii informatice gratuite.

În final, echipa de implementare îşi propune obţinerea următoarelor rezultate:

  • 2500 beneficiari mai informaţi,
  • 640 beneficiari instruiţi cu noi competenţe,
  • 60 absolvenţi de cursuri gata să-şi înceapă propria afacere,
  • 1000 beneficiari cu capacitate crescută de a-şi lansa, conduce şi/sau dezvolta afacerile.

Informaţii detaliate despre serviciile furnizate şi instrucţiuni pentru înscrierea în grupul ţintă se găsesc pe site-ul proiectului “Întreprinzător în Mileniul Trei” la adresa www.im3.ro.

Data: 
22.10.2010

Pentru noutati si detalii cu privire la evenimentele de formare gratuită şi la meterialele gratuite puse la dispoziţie de proiect vă rugăm să vă autentificaţi cu nume de utilizator şi parolă. Dacă nu aveţi un cont utilizator puteţi să vă creaţi unul acum.